درب های اتوماتیک

متن: 

انواع درب های اتوماتیک در تانیش در

 
درب اتوماتیک امنیتی
درب اتوماتیک اسلایدر
درب اتوماتیک کشویی 
درب اتوماتیک گردشی
درب اتوماتیک چرخشی
درب اتوماتیک لولایی
درب اتوماتیک گردان
درب برقی
درب اتوماتیک تلسکوپی
درب اتومات
نمای اسپایدر
نمای لوور
نمای کرتینوال
نمای کامپوزیت
نمای آلومینیومی