حقانیت تانیش در

حقانیت تانیش در

این نوشتار نه پاسخی ست بر مدعیان فرصت طلب،سودجو و سیاه نمای عرصه ی صنعت دربهای اتوماتیک و نه طوماریست بر مدعای پوچ عده ای که سالهاست برای پر کردن انبان خود بر طبل تو خالی جعل می نوازند و انگشت اتهام به سوی دیگران گرفته اند، بلکه قصد آن داریم پس از سالیان سال استقامت و صبر              در برابر هجمه ی تهمت و افتراهای نامربوط و بی اساس با وجود اثبات بهترین کیفیت و خدمات استاندارد در عرصه ی این صنعت توسط شرکت گروه  صنعتی            تانیش در، یکبار برای همیشه از مشتریان راستی آزمای و فرهیخته ی خود، احقاق حق نماییم، تا رو سیاهی بر ذغال ماندو خیر از طعنه ی حسودان برای ما.نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد     ای بسا خرقه که مستوجب اتش باشد"حقانیت شرکت تانیش در"این نوشتار نه پاسخی ست بر مدعیان فرصت طلب،سودجو و سیاه نمای عرصه ی صنعت دربهای اتوماتیک و نه طوماریست بر مدعای پوچ عده ای که سالهاست برای پر کردن انبان خود بر طبل تو خالی جعل می نوازند و انگشت اتهام به سوی دیگران گرفته اند، بلکه قصد آن داریم پس از سالیان سال استقامت و صبر در برابر هجمه ی تهمت و افتراهای نامربوط و بی اساس با وجود اثبات بهترین کیفیت و خدمات استاندارد در عرصه ی این صنعت توسط شرکت گروه  صنعتی تانیش در، یکبار برای همیشه از مشتریان راستی آزمای و فرهیخته ی خود، احقاق حق نماییم، تا رو سیاهی بر ذغال ماندو خیر از طعنه ی حسودان برای ما.www.unternehmensregister.de طبق کلیه ی مستندات ارائه شده توسط سایت های مرجع یقین داریم با قوانین تجاری سختگیرانه و الزام آور اتحادیه ی اروپا خصوصأ کشور آلمان، نه میتوان و نه سود تمام شده ی هیچ صنعتی اجازه ی عرض اندام بر کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد تحت نام کشورهای بزرگ صنعتی خصوصأ آلمان را نخواهد داد، چه برسد به آنکه خارج از هر دلیل منطقی با وضعیت تجاری دهه ی گذشته مابین کشور ایران و اتحادیه ی اروپا افراد بتوانند با ثبت شرکتی سوری، سودی سرشار کسب نمایند، که این خود خارج از استنباط هر عقل سلیمی است.

ای جامع در صنعت دربهای اتوماتیک  ( که عمده علت آن وجود افراد فرصت طلب در این عرصه بوده و هست)، دغدغه ی بنیانگذاران این صنعت در ایران همواره ارائه ی بالاترین کیفیت با استانداردهای جهانی است، و این مهم دلسوزان این عرصه را بر آن داشت که با شروع تحریم های ناجوانمردانه ضمن اثبات قابلیت های تکنیسین های فنی و جوانان دانش آموخته ی این مرز و بوم، با مشارکت در صنعت تجاری تولید کنندگان درب اتوماتیک اتحادیه ی اروپا                                                   ( FTA)، نام سربلند ایران و ایرانی را در گستره ی فعالیت های تجاری برد برد، ثبت نمایند، چونان کمپانی بنز که از سالیان دور افتخار داشتن شراکت تجاری با سرافرازان این کشور را، داراست، به دیگر سخن آنکه کمپانی Deutshtec عضو اتحادیه ی تولید کنندگان درب اتوماتیک کشورهای اروپایی است(FTA)،  که اگر این عنوان به ادعای کذب عزیزان جعلی ست دیگر شرکت های این اتحادیه نیز جعلی اند که چنین امری مطابق با اسناد و قوانین 

موجود دور از ذهن و غیر ممکن میباشد.بزرگترین حسن کمپانی  دویچتک، در اختیار داشتن کارخانه و خط تولید کامل در کشور آلمان و در شهر پیترشاگن بوده، که بی شک میتوان گفت با وجود لزوم رعایت استانداردهای اروپایی و هزینه ی تولید بالا، تنها شرکتی است که در بازار فعلی این صنعت از داشتن شرکتهای اقماری و تولید 

سیستم با طرح های آسیایی در کشورهای دیگر خودداری می نماید، قابل توجه آنکه کمپانی Deutshtec ضمن پیوستن و ایجاد همکاری سازنده و انحصاری با  کمپانی های Siemens و Dunker و  Hydro Aluminiumآلمان و BEA بلژیک، معتبر ترین کمپانی با بالاترین درجه ی استاندارد جهانی براساس گواهینامه ی DIN و تأییده ی TUV میباشد، که این خود دلیل دیگریست بر حسن انتخاب سهامداران شرکت تانیش در و بنیانگذاران صنعت دربهای اتوماتیک که کمپانی مذکور را به عنوان تنها شریک تجاری و نماینده ی انحصاری در ایران انتخاب نمایند.