راهبندهای ستونی و ویژگی های آنها

كارت هاي مجاورت
در كارت هاي كنترل تردد اوليه ، از اثر ويگند استفاده ميشد . در تكنولوژي هاي جديد ويژگي داده هاي ويگند نيز حفظ شده است تا اين سيستم با ساير سيستم ها سازگار باشد .در اينجا دستگاه هاي كارت خوان باز هم با نام ويگند شناخته مي شوند ، اما ديگراز اثر ويگند در آنها استفاده نمي شوند ، اما ديگراز اثر ويگند ، يك ميدان الكتريكي در محدوده ۱ تا ۵ اينچي اطراف خود ايجاد مي كند و در كارت ها نيز از يك مدار LC ساده استفاده مي شود. وقتي كارت از ميدان كارت خوان قرار مي گيرد ، سيم پيچ داخل كارت توسط ميدان تحريك شده ، سيم پيچ خازني را شارژ كرده و مدار مجتمع به كار مي افتد .

اين مدار شماره كارت را به سيم پيچ و از آنجا به كارت خوان مي فرستد . سازمان ها مي توانند داراي كارت هايي با شماره هاي يكسان براي خود انتخاب كند و به اين ترتيب احتمال ايجاد دو كارت مشابه وجود داشت.

براي مقابله با اين مشكل برخي توليد كنندگان از قالبي استفاده كردند كه داراي بيش از ۲۶ بيت ويگند است در اين قالب ۲۶ بيتي ، بدين ترتيب كه بيت اول مشخص زوج و فرد ، بيت هاي ۲ تا ۹پيش شماره و بيت هي ۱۰ تا ۲۵ شمار كارت را تشكيل مي دهند . ساير قالب ها نيز داراي ساختار مشابهي شامل پيش شماره و بيت زوج و فرد جهت بررسي خطا هستند .
كارت هاي هوشمند
دو نوع كارت هوشمند وجود دارد: كارت هايي كه با تماس كار مي كنند و كارتهايي كه نيازي به تماس ندارند . در هر دو نوع كارت يك روز پردازنده و يك حافظه وجود دارد . كارت هاي هوشمند از يك نظر با كارت هاي مجاورت متفاوتند . ريز پردازدندهدر كارت مجاورت فقط يك وظيفه دارد : ارسال اطلاعات كارت به كارت خوان . پردازنده كارت هوشمند داراي سيستم عامل بوده و مي تواند كاربردهاي مختلفي از قبيل كارت خريد ، پيش پرداخت ، كارت عضويت و كارت كنترل خريد ، پيش پرداخت ، كارت عضويت و كارت كنترل تردد را پاسخگو باشد . تفاوت دو نوع كارت گفته شده در نحوه برقراري ارتباط كارت با سيستم بيروني است .

 

كارت هوشمند تماسي داراي ۸ نقطه تماس جهت انتقال اطلاعات به كارت خوان است . كارت هوشمند بدون تماس از سيستم ارتباط راديويي مشابه كارت هاي مجاورت استفاده مي كند با اين تفاوت كه باند فركانسي در اينجا متفاوت است . در سيستم كارت هاي هوشمند ، مي توان اطلاعات مربوط به كاربر را بر روي كارت ذخيره كرد و نيازي به استفاده از حافظه مركز كنترل نيست .
پين كد
پين كد ( Personal identification number) يا شماره شناسايي شخصي ،عددي است كه همانند رمز عمل مي كند . اين عدد معمولا شامل ۴ تا ۸ رقم است . هر چه تعداد ارقام كمتر باشد ، حدس زدن آن ساده تر بوده و هر چه تعداد آن بيشتر شود ، به خاطر سپردن آن سخت تر مي شود . مزيت پين كد در اين است كه احتمال از بين رفتن و گم شدن آن وجود ندارد و عيب بارز اين روش احتمالي فراموشي كدها و امكان سو استفاده توسط افراد ديگر است . امنيت پين كد از باركد و كارت مغناطيسي كمتر است .

امنيت كامپيوتري
در بخش كامپيوتري كنترل تردد ، قسمت هاي مختلفي از جمله : بررسي اعبتار ، صدور ، مجوز و بازبيني و فعال است . همنين ابزارهاي فيزيكي مثل اسكنرها ، قفل هاي مكانيكي ، مسيرهاي مخفي ، امضاي الكترونيكي ، كدگذاري ، موانع خاص ، و بخش نظارت نيز در اين سيتم ها به كار گرفته مي شوند . در تمام مدل هاي كنترل بردد ، به اجزاي داراي حركت subject و اجزايي كه منابع كنترلي را تشكيل مي دهند object گفته ميشود . درنرم افزارها اين دو جزء مورد توجه قرار گرفته و كاربر انساني تنها از طريق نرم افزار مي تواند بر سيستم تاثير بگذارد .
تكنيك هاي كنترل تردد
تكنيك هاي كنترل تردد به دو دسته اختياري و غير اختياري تقسيم مي شوند . سه مدل رايج در اين زمين عبارتند از كنترل تردد اختياري يا DAC ، كنترل تردد اجباري يا MAC و كنترل تردد قاعده محور يا RBAC است . دو مدل آخر جزء دسته غير اختياري هستند . در مدل هاي كنترل تردد اختياري ، كه داراي object هستند دو مفهوم مهم عبارتند از :
– در دست داشتن فايل ها و داده ها